GDQ- Extended DISC- MI

GDQ- analys

Vill du få hjälp att analysera var gruppen befinner sig, hur den kan utvecklas och få gemensam målbild och språk?

Group development questionnaire. En analysmetod framtagen av forskaren Susan Wheelan, välkänd för sin beskrivning av gruppers mognad, utveckling och effektivitet, benämnd IMGD. Jag är certifierad att använda analysinstrumentet. Låt din arbetsgrupp få en gemensam bild av var den befinner er i utveckling och mognad just nu.  Resultatet bildar ett underlag för dialog om gruppens mognad och utveckling och hur den kan ta sig vidare. En konkret handlingsplan tas fram i gruppen. Vad behöver ni fokusera på för att utvecklas till en mogen och högpresterande grupp?  I analysen ingår teori, test, återkoppling och processtöd. Ny mätning kan med fördel göras efter en tid för att stämma av utvecklingen.

Extended DISC

Personprofil för självkännedom, grupputveckling och effektivitet. Kan tas fram specifikt för olika yrkesgrupper t.ex vården, kopplad till verksamhetens mål och rollens krav. Även 360°

MI – motiverande samtal 

Utbildning, coachning och samtal enligt MI.

info@struwegotland.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.